cứu dữ liệu ổ cứng báo format

  1. cuudulieuvonguyen

    HƯỚNG DẪN CÁCH KHÔI PHỤC DỮ LIỆU Ổ CỨNG BÁO FORMAT ( ĐỊNH DẠNG RAW )

    Đối với ổ đĩa cứng còn nhận trong bios ( PC desktop, laptop…) khi truy cập vào dữ liệu xuất hiện lỗi format disk ( trong Disk Management báo định dạng RAW ) thông thường ổ đĩa cứng bị lỗi mất định dạng hoặc bad sector. Giải pháp: Sử dụng phần mềm R-STUDIO RECOVERY để khôi phục dữ liệu.Chỉ...
Bên trên