cứu dữ liệu ổ cứng usb

  1. cuudulieuvonguyen

    Hướng dẫn làm việc với trình DE.. phần 2

    Hướng dẫn làm việc với tiện ích trình DE ( ATA 0 --- ATA 1 ) trong MRT Lab bằng hình ảnh !!!!!!!!!! Mở tiện ích DE và chọn bắt đầu ( số 1 ) >>>>>Chọn NEW tạo trình DE mới ( số 2 ) >>>>>Tùy chọn thay đổi tên thư mục ( số 3 ) >>>>> Chọn nơi lưu trữ thông tin trình DE map ( số 4 ) >>>>>tiếp...
  2. cuudulieuvonguyen

    Hướng dẫn làm việc với trình DE.. phần 1

    Trình DE, một tiện ích đặt biệt dùng để map dữ liệu từ ổ cứng bị lỗi, hư hỏng sau khi đã được fix lỗi, sữa chữa Hướng dẫn làm việc với tiện ích trình DE ( ATA 0 --- FILE IMAGE ) trong MRT Lab bằng hình ảnh !!!!!!!!!! Mở tiện ích DE và chọn bắt đầu ( số 1 ) >>>>>Chọn NEW tạo trình DE mới (...
Bên trên