cuu du lieu usb

  1. cuudulieuvonguyen

    Hướng dẫn làm việc với trình DE.. phần 2

    Hướng dẫn làm việc với tiện ích trình DE ( ATA 0 --- ATA 1 ) trong MRT Lab bằng hình ảnh !!!!!!!!!! Mở tiện ích DE và chọn bắt đầu ( số 1 ) >>>>>Chọn NEW tạo trình DE mới ( số 2 ) >>>>>Tùy chọn thay đổi tên thư mục ( số 3 ) >>>>> Chọn nơi lưu trữ thông tin trình DE map ( số 4 ) >>>>>tiếp...
  2. cuudulieu

    FE tìm layout tự động, cứu dữ liệu usb

    Nếu bạn không biết mô hình controller chính xác, bạn có thể sử dụng chức năng auto find controller của FE để giải quyết vấn đề này
Bên trên