khôi phục dữ liệu ổ cứng mất định dạng

  1. cuudulieuvonguyen

    KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MFT HỆ THỐNG TẬP TIN NTFS

    MFT ( Master File Table) đó là bảng phân bổ tệp chính của hệ thống tệp NTFS. MFT nhập bởi một hoặc nhiều (tài liệu), mỗi mục MFT chiếm không gian 1024 byte. Mặt trước của hàng chục byte cho mỗi mục MFT có một cấu trúc tiêu đề cố định được sử dụng để mô tả thông tin về các mục MFT. Các byte sau...
  2. cuudulieuvonguyen

    HƯỚNG DẪN CÁCH KHÔI PHỤC DỮ LIỆU Ổ CỨNG BÁO FORMAT ( ĐỊNH DẠNG RAW )

    Đối với ổ đĩa cứng còn nhận trong bios ( PC desktop, laptop…) khi truy cập vào dữ liệu xuất hiện lỗi format disk ( trong Disk Management báo định dạng RAW ) thông thường ổ đĩa cứng bị lỗi mất định dạng hoặc bad sector. Giải pháp: Sử dụng phần mềm R-STUDIO RECOVERY để khôi phục dữ liệu.Chỉ...
Bên trên