khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung

  1. cuudulieuvonguyen

    HƯỚNG DẪN CÁCH KHÔI PHỤC DỮ LIỆU Ổ CỨNG BÁO FORMAT ( ĐỊNH DẠNG RAW )

    Đối với ổ đĩa cứng còn nhận trong bios ( PC desktop, laptop…) khi truy cập vào dữ liệu xuất hiện lỗi format disk ( trong Disk Management báo định dạng RAW ) thông thường ổ đĩa cứng bị lỗi mất định dạng hoặc bad sector. Giải pháp: Sử dụng phần mềm R-STUDIO RECOVERY để khôi phục dữ liệu.Chỉ...
  2. cuudulieuvonguyen

    Các bước hot-swap (trao đổi nóng) gia đình ổ đĩa Samsung:

    Ổ đĩa cứng tài trợ tài trợ nên có cùng mô hình với ổ đĩa cứng bệnh nhân. Các bước để hot- swap gia đình ổ đĩa Samsung: 1. Truy cập nhà tài trợ. Chạy tiện ích Samsung. Chờ cho đến khi khởi tạo sẽ hoàn thành, sau đó đặt ổ đĩa vào chế độ ngủ (sleep). 2. Tháo PCB từ ổ cứng tài trợ và lắp vào ổ bệnh...
Bên trên