khôi phục dữ liệu window

 1. cuudulieuvonguyen

  Khôi phục dữ liệu trên các thiết bị lưu trữ sử dụng hệ thống tập tin FAT.

  FAT là viết tắt của "File Allocation Table" tạm dịch là "Bảng cấp phát tập tin" là một hệ thống tập tin được sử dụng phổ biến trước đây bởi sự thay thế của hệ thống tập tin NTFS. NTFS thay thế hệ thống tập tin FAT vốn là hệ thống tập tin ưa thích cho các hệ điều hành Windows của Microsoft. NTFS...
 2. cuudulieuvonguyen

  KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MFT HỆ THỐNG TẬP TIN NTFS

  MFT ( Master File Table) đó là bảng phân bổ tệp chính của hệ thống tệp NTFS. MFT nhập bởi một hoặc nhiều (tài liệu), mỗi mục MFT chiếm không gian 1024 byte. Mặt trước của hàng chục byte cho mỗi mục MFT có một cấu trúc tiêu đề cố định được sử dụng để mô tả thông tin về các mục MFT. Các byte sau...
 3. cuudulieuvonguyen

  GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TẬP TIN NTFS

  Giới thiệu NTFS: NTFS là với hệ điều hành Windows NT sản xuất, được gọi là "NT File System", là hệ điều hành cửa sổ ở định dạng lớp chính phân vùng. Ưu điểm của nó là bảo mật và ổn định là cực kỳ tốt, dễ tạo mới trong việc sử dụng phân mảnh tệp, phân vùng NTFS cho quyền người dùng đến giới...
Bên trên