Download SysTools SQL Backup Recovery - Bản mới nhất 2022

cuudulieu
Bình luận: 0Lượt xem: 541

cuudulieu

Administrator

Giới thiệu ứng dụng phần mềm SysTools SQL Backup Recovery​

SysTools SQL Backup Recovery là tên của một ứng dụng phần mềm mạnh mẽ để khôi phục các tệp SQL. Trên thực tế, với sự trợ giúp của phần mềm này, bạn có thể sửa chữa và khôi phục các tệp bị hỏng của mình. Ứng dụng Sql Backup Recovery có thể sửa chữa và phục hồi tập tin .Bak bị hỏng hỗ trợ trên các phiên bản 2008, 2012, 2014, 2016, 2017... Nhờ việc sử dụng chương trình này, bạn có thể tạo bản sao lưu bạn muốn trực tiếp từ cơ sở dữ liệu trực tuyến và cũng có thể nhập và xuất dữ liệu.
export-all-data.jpg

Phần mềm SysTools SQL Backup Recovery cũng có thể khôi phục và xem trước bảng, hiển thị, thủ tục, trình kích hoạt, chức năng, cột tệp cơ sở dữ liệu cho bạn. Phần mềm này cũng có thể sửa chữa và sửa chữa các lỗi tệp SQL Bak cho bạn do các thuật toán nâng cao của nó. Tận dụng các tùy chọn xem trước để giúp bạn phân tích trực tiếp cơ sở dữ liệu của mình và khắc phục sự cố nếu cần.

Ứng dụng này không có giới hạn về kích thước tập tin .BAK của bạn. Mặt khác, hỗ trợ cho tất cả các tệp SQL cho phép bạn dễ dàng sử dụng chương trình này như một công cụ để quản lý và khôi phục các tệp dữ liệu bị hỏng.

SysTools-SQL-Backup-Recovery.jpg

SysTools SQL Backup Recovery bao gồm những tính năng chính:


- Sửa chữa và khôi phục các tệp Microsoft SQL bị hỏng
- Khả năng sao lưu cơ sở dữ liệu SQL của bạn và xuất nó
- Tận dụng khả năng xem trước bảng, dạng xem, thủ tục và hơn thế nữa
- Khôi phục các tập tin MDF & NDF được lưu trực tiếp trong file sao lưu SQL
- Không hạn chế việc xuất và nhập tệp của bạn về khối lượng
- Và nhiều hơn... Bạn nên trải nghiệm trực tiếp trên ứng dụng SysTools SQL Backup Recovery

Download: https://drive.google.com/file/d/1H-Pv7ourkczXNRSWbWdAUQ8yT7ZRzhpa/view?usp=sharing
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên