WD10JPVX-22JC3T0 0016007C

cuudulieu
Bình luận: 0Lượt xem: 740

cuudulieu

Administrator
Techno mode key
Techno mode key......................... : Ok

RAM:
HDD Info reading........................ : Ok
Heads number............................ : 4
Cyl Count............................... : 256

Zone allocation table................... : Ok
SA SPT.................................. : 1437

ROM:
Read ROM................................ : Ok
ROM Data size........................... : 256 Kb
Flash ROM dir reading................... : Ok
Flash ROM dir reading (Ext)............. : Ok (Active)
Modules directory address............... : 153 518
SA regions address...................... : by default
SA regions address (RAM)................ : by default
Module 02 access........................ : Granted
SA Translator loading................... : Ok

ROM Modules:
ROM version............................. : 16.7CG
ROM F/W version......................... : 0016007C
Overlay F/W version..................... : 16.7DG
Servo F/W version....................... : N0.41

Heads configuration..................... : by map
Heads number............................ : 4
Heads number in use..................... : 4
Switched off heads...................... : No
Heads map............................... : 0,1,2,3

Service area:
SA dir reading (ID)..................... : Ok
SA Access............................... : Copy 0,Copy 1,Copy 2,Copy 3

Configuration reading................... : Ok
Master Password......................... : has not been set
User Password........................... : has not been set
https://drive.google.com/open?id=1PsX_EiDVwtOLmZmBSPI7kyKtNTF8q3j4
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên