WD5000AAKX-001CA0 00030010

MR Nguyễn
Bình luận: 0Lượt xem: 622

MR Nguyễn

New Member
Techno mode key
Techno mode key......................... : Ok

RAM:
HDD Info reading........................ : Ok
Heads number............................ : 2
Cyl Count............................... : 256

Zone allocation table................... : Ok
SA SPT.................................. : 1290

ROM:
Read ROM................................ : Ok
ROM Data size........................... : 192 Kb
Flash ROM dir reading................... : Ok (Active)
Flash ROM dir reading (Ext)............. : Ok
Modules directory address............... : 72 951
SA regions address...................... : by default
SA regions address (RAM)................ : by default
Module 02 access........................ : Granted
SA Translator loading................... : Ok

ROM Modules:
ROM version............................. : 03.10B
ROM F/W version......................... : 00030010
Overlay F/W version..................... : 03.11B
Servo F/W version....................... : 03.0L

Heads configuration..................... : by map
Heads number............................ : 2
Heads number in use..................... : 2
Switched off heads...................... : No
Heads map............................... : 0,1

Service area:
SA dir reading (ID)..................... : Ok
SA Access............................... : Copy 0,Copy 1

Configuration reading................... : Ok
Master Password......................... : has not been set
User Password........................... : has not been set
https://drive.google.com/open?id=1pkb7YW6lz9MznwY81GcNo53RQwe_YpsQ
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên