Có Mấy Loại Công Ty Theo Luật Doanh Nghiệp Mới Nhất

thienminh6879
Bình luận: 0Lượt xem: 714

thienminh6879

Administrator
luat-doanh-nghiep.jpg
Các loại công ty thông qua luật doanh nghiệp
Để có thể tạo dựng nên một doanh nghiệp thật sự không phải chuyện ngày 1 ngày 2 và phải tuân theo luật doanh nghiệp hiện hành. Và trước khi muốn đăng ký tạo lập doanh nghiệp bạn phải trả lời được câu hỏi “có mấy loại công ty theo luật định doanh nghiệp “. Bởi khi trả lời được câu hỏi ấy bạn mới biết với khả năng tài chính và thực trạng của mình thì nên đăng ký loại doanh nghiệp nào. Và hôm nay hãy cùng chúng tôi dichvuketoan.biz tìm hiểu để biết có mấy loại công ty theo luật định doanh nghiệp.

Khái niệm luật doanh nghiệp​

Để biết có mấy loại công ty theo luật định doanh nghiệp thì trước tiên chúng ta phải tìm hiểu 2 khía cạnh đó là:

Tìm hiểu về doanh nghiệp​

Doanh nghiệp được xem là một tổ chức kinh tế hợp pháp có tên riêng, có tài sản, trụ sở kinh doanh ổn định và giấy phép kinh doanh để thực hiện các hoạt động kinh doanh. Ở Việt Nam hiện nay, có rất nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Hiện nay hoạt động kinh doanh thành lập công ty cũng trở nên đơn giản hơn, vì dịch vụ tư vấn thành lập công ty đang rất phổ biến trên thị trường ngày nay.

Luật doanh nghiệp là gì?​

Để điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp từ khi thành lập đến khi chấm dứt tồn tại, “Luật Doanh nghiệp” ra đời. Có thể hiểu “Luật Doanh nghiệp” là tập hợp các quy phạm pháp luật về các quan hệ xã hội phát sinh từ việc thành lập doanh nghiệp, tổ chức và hoạt động quản lý doanh nghiệp, tổ chức loại hình doanh nghiệp, phá sản, giải thể doanh nghiệp và các hoạt động khác cụ thể. lĩnh vực kinh doanh.

Phân loại công ty theo luật doanh nghiệp​

Qua đoạn dưới đây chúng tôi dịch vụ kiểm toán sẽ cho bạn một cách chi tiết về câu hỏi có mấy loại công ty theo luật định doanh nghiệp và nó là những loại nào?

+ Doanh nghiệp tư nhân;​

loai-doanh-nghiep-tu-nhan.jpg
loại thứ 1 doanh nghiệp tư nhân
Doanh nghiệp tư nhân là một doanh nghiệp do một cá nhân thành lập với tư cách là chủ sở hữu. Chủ doanh nghiệp sẽ là cá nhân tự chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình. Một quyền sở hữu độc nhất không có tư cách pháp nhân.
Chủ sở hữu của Doanh nghiệp tư nhân đồng thời cũng sẽ là người đại diện hợp pháp theo pháp luật của doanh nghiệp, có toàn quyền quyết định đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật. Chủ doanh nghiệp có thể tự mình làm quản lý và điều hành doanh nghiệp hoặc đi thuê người khác. Nhưng dù thuê đi nữa thì mọi trách nhiệm pháp lý phải chịu cũng do chủ doanh nghiệp đứng ra chấp hành.
Ưu và nhược điểm:
+ Ưu điểm: Doanh nghiệp tư nhân do chỉ có một cá nhân làm chủ sở hữu nên chủ sở hữu có thể hoàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Sẽ không bị chi phối quyền bởi một cá nhân nào khác.
+ Nhược điểm: Chủ sở hữu sẽ phải chịu mọi trách nhiệm vô hạn với những nghĩa vụ tài sản và chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc tạo mối quan hệ với đối tác làm ăn. Độ phát triển của doanh nghiệp của thể bị giới hạn bởi khả năng của chủ doanh nghiệp.

+ Công ty Hợp Doanh;​

loai-doanh-nghiep-hop-doanh.jpg
loại thứ 2 doanh nghiệp hợp doanh
+ Phải có ít nhất hai thành viên (gọi là thành viên hợp danh). Ngoài thành viên hợp danh, công ty có thể có các thành viên góp vốn
+ Các thành viên trong công ty hợp danh phải có trình độ chuyên môn cao và các thành viên liên đới chịu trách nhiệm chung và riêng về các nghĩa vụ của công ty và về các khoản nợ của công ty. Đồng thời, thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty bằng phần vốn góp của mình và được chia lợi nhuận theo thỏa thuận trong điều lệ công ty, nhưng không được tham gia các hoạt động góp vốn khác hoặc các hoạt động quản lý công ty.

Ưu điểm và Nhược điểm:
+ Ưu điểm: Công ty hợp danh được hình thành với những thành viên hợp danh thường có mối quan hệ thân thiết với nhau nên hình thức kinh doanh này tạo ra danh mục đầu tư được nhiều người danh tiếng. .
Ngoài ra, các công ty hợp danh có thể dễ dàng xây dựng lòng tin với đối tác và khách hàng do sự kết hợp của nhiều người thân thiết. Việc quản lý và điều hành công ty cũng dễ dàng hơn vì số lượng thành viên thường ít và giữa họ có uy tín và sự tin tưởng lẫn nhau.
+ Nhược điểm: Công ty chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ của công ty nên mức độ rủi ro cao, không được phép các nhà đầu tư của công ty tham gia vào hoạt động quản lý. Ngoài ra, công ty hợp danh không được phát hành chứng khoán dưới bất kỳ hình thức nào.

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn tối đa có một thành viên;​

loai-TNHH-MTV.jpg
loại thứ 3 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Công ty TNHH MTV là loại hình doanh nghiệp trong danh sách trả lời của câu hỏi “có mấy loại công ty theo luật định doanh nghiệp” chỉ có một thành viên là chủ sở hữu, góp vốn của mình vào để thành lập toàn doanh nghiệp.
Vốn điều lệ của loại công ty này là tổng số vốn mà các thành viên công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty được quy định tại mục điều lệ công ty.
Trường hợp góp vốn vào công ty thì chủ sở hữu phải góp đủ vốn trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Trong thời hạn 90 ngày mà chủ sở hữu không góp đủ vốn thì phải làm thủ tục điều chỉnh mức vốn điều lệ bằng số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng và thực hiện nghĩa vụ góp vốn theo cam kết ban đầu.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một người được giảm vốn khi hoạt động kinh doanh trong hai năm liên tục và đảm bảo thanh toán các khoản tài chính phát sinh trong quá trình kinh doanh. Công ty có quyền tăng vốn điều lệ thông qua hình thức tăng vốn chủ sở hữu hoặc huy động vốn của cá nhân, tổ chức khác (nếu huy động vốn của cá nhân, tổ chức khác thì công ty trách nhiệm hữu hạn một người phải thực hiện những việc sau: Tiếp tục chuyển đổi loại hình công ty có hai hoặc hai công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần có nhiều hơn một thành viên).
Ưu, nhược điểm:
+ Ưu điểm:
Thành viên công ty chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trọng phạm vi phần vốn góp của mình;
Cơ cấu tổ chức, quản lý công ty khá là đơn giản;
Chủ công ty có thể tự mình quyết định những vấn đề trong hoạt động trong quá trình vận hành của công ty mà không bị chi phối bởi những cá nhân khác;
Công ty có thể huy động góp vốn bằng trái phiếu.
+ Nhược điểm: Việc phát hành trái phiếu của công ty sẽ bị hạn chế bởi do chỉ có một thành viên, ngoài ra công ty bị hạn chế bởi việc không được phát hành cổ phiếu.

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn tối thiểu 2 thành viên trở lên​

loai-TNHH-2-thanh-vien.jpg
loại thứ 4 công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
Công ty TNHH hai thành viên trở lên trong đó thì thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân, số lượng thành viên tối đa không quá 50 người. Các thành viên được phân chia tài sản theo tỷ lệ đã góp vốn trước đây và chỉ cần chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào.
Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân hợp pháp kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Về việc vốn góp vào công ty, thành viên công ty phải thực hiện góp đủ số vốn đã cam kết trong vòng 3 tháng bắt đầu từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Ưu, nhược điểm:
– Ưu điểm:
+ Cũng như công ty TNHH một thành viên, thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên chỉ phải đứng ra chịu trách nhiệm với các nghĩa vụ của công ty trong phạm vi phần vốn đã góp của mình.
+ Việc quản lý và điều hành công ty sẽ dễ dàng hơn bởi số lượng thành viên không quá nhiều;
+ Việc chuyển nhượng vốn được điều chỉnh rất chặt chẽ nên nhà đầu tư có thể dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi thành viên, hạn chế được sự xâm nhập của người lạ vào nội bộ công ty.
+ Được quyền huy động vốn bằng trái phiếu.
– Nhược điểm: Phải chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay là công ty hợp danh. Việc huy động vốn của công ty sẽ bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.

+ Công ty cổ phần.​

loai-cong-ty-co-phan.jpg
cuối cùng là công ty cổ phần
Cái tên thứ 5 để trả lời cho câu hỏi “có mấy loại công ty theo luật định doanh nghiệp” là đây.Theo bộ Luật doanh nghiệp, Công ty cổ phần cũng là một loại hình doanh nghiệp, trong đó:
Trong quá trình vốn góp mà chia thành nhiều phần khác nhau được gọi là cổ phần;
Cổ đông của công ty cổ phần có thể là đơn cá nhân hoặc tổ chức. Thành viên đạt mức trên 3 và tối đa thì không.
Các cổ đông ngoài việc được phân chia doanh số còn phải chỉ chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ nếu công ty làm ăn thua lỗ. Số tiền phải chịu bằng số vốn đã góp.
Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình nhưng phải đúng luật doanh nghiệp cho phép.
Công ty sẽ có tư cách pháp nhân kể từ lúc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
– Công ty có quyền huy động vốn ngoài bằng cách phát hành cổ phần
Ưu, nhược điểm.:
– Ưu điểm:
+ Chế độ chịu trách nhiệm theo cơ chế hữu hạn đối với các cổ đông
+ Khả năng huy động vốn sẽ rất cao do được phép phát hành cổ phiếu và không giới hạn số lượng cổ đông góp vốn;
+ Việc chuyển nhượng vốn ở công ty là tương đối dễ dàng, không cần thực hiện thủ tục rườm rà.
– Nhược điểm:
+ Việc quản lý và điều hành công ty sẽ rất phức tạp do số lượng cổ đông lớn
+ Chỉ những thành viên với vai trò sáng lập mới hiển thị thông tin trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
+ Khi công ty tiến hành chuyển nhượng cổ đông bị đánh thuế thu nhập cá nhân theo chuyển nhượng chứng khoán là 0,1%.
Tới đây thì câu hỏi có mấy loại công ty theo luật định doanh nghiệp đã được trả lời. Có 5 loại công tư trong luật định doanh nghiệp.

Một số điều cần lưu ý sau khi thành lập doanh nghiệp​

Ngoài việc hiểu có mấy loại công ty theo luật định doanh nghiệp thì bạn cũng cần phải suy xét một số điều. Thành lập doanh nghiệp là kết quả của một quá trình dài nó thật sự gian nan và khó khăn. Thế nên sau khi đã đăng ký thành công việc thành lập doanh nghiệp thì các “Boss” hãy làm ngay điều sau để tránh phiền phức không đáng có:
1. Nộp hồ sơ kê khai số thuế ban đầu
2. Mở tài khoản và thông báo số tài khoản ngân hàng của công ty
3. Mua chữ ký số
4. Treo bảng hiệu của công ty
5. Làm thủ tục cần thiết để phát hành hóa đơn
6. Hoàn thiện các điều kiện cần có về giấy phép, chứng chỉ, vốn
7. Phải thực hiện việc tham gia bảo hiểm cho người lao động và các vấn đề về thuế

Kết luận​

Bài viết hôm nay đã trả lời tường tận về câu hỏi có mấy loại công ty theo luật định doanh nghiệp cho bạn được rõ. Nếu còn thắc mắc nào khác ngoài câu hỏi có mấy loại công ty theo luật định doanh nghiệp thì đừng ngần ngại truy cập dichvuketoan.biz để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn!
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên