Tổng hợp những mức nộp kinh phí công đoàn thời điểm hiện tại

thienminh6879
Bình luận: 0Lượt xem: 284

thienminh6879

Administrator
Khoản kinh phí công đoàn chính là khoản tài chính công đoàn được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải đóng. Vậy chi tiết những đối tượng nào cần phải đóng và mức nộp kinh phí công đoàn hiện tại là bao nhiêu? Người lao động trở thành đoàn viên công đoàn mỗi tháng sẽ trích một số tiền từ lương để đóng cho công đoàn tại cơ sở. Hãy cùng chúng tôi tham khảo qua những kiến thức tại bài viết dưới đây nhé.

Những đối tượng phải tham gia đóng kinh phí công đoàn.​

nhung-ca-nhan-to-chuc-phai-tham-gia-dong-kinh-phi.jpg
Những cá nhân, tổ chức phải tham gia đóng kinh phí

Những đối tượng tham gia đóng kinh phí công đoàn là các cơ quan, tổ chức, những doanh nghiệp kinh doanh mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa các tổ chức công đoàn cơ sở bao gồm những:

 • Các cơ quan nhà nước (tính cả những Ủy ban nhân dân xã, phường và thị trấn), những đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

 • Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và cả tổ chức chính trị xã hội với nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội và nghề nghiệp.

 • Những đơn vị sự nghiệp công lập và nằm ngoài công lập.

 • Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư.

 • Tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.
 • Các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế làm việc trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến các tổ chức và hoạt động công đoàn, những văn phòng điều hành của nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh trên nước Việt Nam có dùng nguồn lao động là nhân dân Việt Nam.

 • Các tổ chức khác có dùng lao động theo quy định của luật pháp luật về lao động.

Quy định khoản mức đóng kinh phí công đoàn.​

phi-cong-doan-moi-nhat.jpg
Trích phí công đoàn mới nhất

 • Mức đóng kinh phí công đoàn sẽ bằng 2% số tiền lương làm được căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân lao động.

 • Quỹ tiền lương này chính là tổng số tiền kiếm được của những công nhân lao động thuộc đối tượng phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật đối với bảo hiểm xã hội.

 • Còn riêng đối với các đơn vị thuộc LLVT, quỹ tiền lương chính là tổng số tiền lương của các cán bộ, công nhân viên chức quốc phòng, làm việc hưởng lương trong những đơn vị nhà máy, xí nghiệp, đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức, lao động làm việc hưởng lương trong những doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị khoa học - kỹ thuật, sự nghiệp và phục vụ cho Công an nhân dân.

Các phương thức tham gia đóng kinh phí công đoàn.​

linh-vuc-phap-luat-lao-dong.jpg
Lĩnh vực pháp luật lao động

Các cơ quan và đơn vị được Ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ hoặc một phần ít kinh phí hoạt động liên tục đóng kinh phí công đoàn một tháng một lần cùng với thời điểm đóng BHXH cần thiết cho người lao động. Những tổ chức và các doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. Các tổ chức, những doanh nghiệp nông - lâm - ngư nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ lao động, hộ kinh doanh đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời gian đóng BHXH bắt buộc cho người lao động tại cơ sở đăng ký đối với tổ chức công đoàn.

Những nguồn cần đóng kinh phí công đoàn.​

nguoi-lao-dong-dong-phi-cong-doan.jpg
Người lao động phải đóng tiền kinh phí công đoàn.
Những nguồn tham gia đóng kinh phí công đoàn được quy định tại Điều 7 của Nghị định 191/2013/NĐ-CP như sau:

 • Đối với các cơ quan, đơn vị được Ngân sách nhà nước đảm bảo tất cả kinh phí hoạt động liên tục, Ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ các nguồn tham gia đóng kinh phí công đoàn và được bố trí trong dự toán chi ra liên tục hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về phân cấp bậc quản lý Ngân sách nhà nước.

 • Đối với những cơ quan, đơn vị được Ngân sách nhà nước đảm bảo một phần kinh phí công đoàn hoạt động thường xuyên được Ngân sách nhà nước đảm bảo nguồn tham gia đóng kinh phí công đoàn được tính theo số quỹ tiền lương làm việc căn cứ đóng BHXH cho số biên chế được hưởng lương từ Ngân sách nhà nước và sẽ được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của tất cả các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý của Ngân sách nhà nước.
chi-tiet-muc-dong-kinh-phi-moi-nhat.jpg
Chi tiết về mức đóng kinh phí mới nhất.

 • Nguồn kinh phí công đoàn phải đóng còn lại, các đơn vị tự bảo đảm theo quy định tại điều khoản 3 và 4 Điều 7 tại Nghị định 191/2013/NĐ-CP.

 • Đối với những doanh nghiệp và đơn vị có quá trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khoản tham gia đóng kinh phí công đoàn sẽ được hạch toán dựa vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trong kỳ.

 • Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn lại, khoản tham gia đóng kinh phí công đoàn sẽ được dùng từ nguồn kinh phí trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật.
nhung-muc-nop-kinh-phi-cong-doan.jpg
Những mức phải nộp kinh phí công đoàn

Kết Luận​

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin chi tiết nhất về những đối tượng cũng như mức đóng kinh phí công đoàn tính cho đến thời điểm hiện tại. Hy vọng răng bài viết sẽ giúp ích cho mọi người và cũng theo dõi chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin cần thiết nhất để phục vụ mọi người.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên